Western Kentucky University

CEBS Office of Teacher Services Staff

Services & Programs
Other Links
Loading

Facebook
Dr. Fred Carter
Dr. Fred Carter
Director of Teacher Services
GRH 2047
270-745-6039
fred.carter@wku.edu
Ms. Lillian Davis
Ms. Lillian Davis
Office Associate
GRH 2052
270-745-4896
lil.davis@wku.edu
Ms. Ellen Gott
Ms. Ellen Gott
Certification Officer
GRH 2049A
270-745-4300
ellen.gott@wku.edu
Ms. Denise Hardesty
Ms. Denise Hardesty
Coordinator, Minority Teacher Recruitment Center
GRH 2053
270-745-2996
denise.hardesty@wku.edu
Ms. Tammy McComb
Ms. Tammy McComb
Office Associate
GRH 2052
270-745-6571
tammy.mccomb@wku.edu
Ms. Pam Pierce
Ms. Pam Pierce
Certification Advisor
GRH 2051
270-745-6249
pam.pierce@wku.edu
Ms. Candace Rogers
Ms. Candace Rogers
Teacher Certification Office Associate
GRH 2052
270-745-4300
candace.rogers@wku.edu
 Last Modified 7/19/13